Deze website is bedoeld voor docenten in het voortgezet onderwijs die (meer) opbrengstgericht willen werken en zo beter maatwerk willen bieden aan hun leerlingen.

Om opbrengstgericht te kunnen werken is het werken volgens een vaste cyclus van belang. Er zijn verschillende cycli in omloop die het planmatig werken ondersteunen. In de kern gaat het om de volgende stappen: doelen stellen, maatwerk bieden en meten. Op deze website vindt u per vak een uitwerking van de stappen met praktische aanwijzingen om opbrengstgericht maatwerk te bieden. Het gaat dan om maatwerk aan alle leerlingen: zowel leerlingen die extra instructie nodig hebben, gemiddelde leerlingen als bovengemiddelde leerlingen met behoefte aan verrijking.

Direct aan de slag? Kies dan uw vak via bovenstaand menu.