Literatuur
Hieronder vindt u de literatuur waar in deze website naar wordt verwezen.
 • Black, P., & Wiliam, D. (1998). Assessment and classroom learning. Assessment in Education, 5(1), 7-74.
 • Fuchs, L.S., & Fuchs, (1986). Effects of systematic formative evaluation: A meta-analysis. Exceptional Children, 53(3), 199-208.
 • Hattie, J. (2009). Visible Learning: A Synthesis of over 800 MetaAnalyses relating to Achievement. London: Routledge.
 • Hattie, J.A.C., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of Educational Research, 77(1), 81-112.
 • Heacox, D. (2010). Kinderen en… hun manieren van leren. Differentiatie in de klas. Amersfoort, Kwintessens Uitgevers.
 • Hoeven, van der, M., Schram, M., Steenbergen, N., Thijs, A. & Voorde, ten, M. (2009) Willens en wetens SLO. Wat leraren (willen) weten over hun leerlingen en hoe ze deze kennis gebruiken om het onderwijs af te stemmen op verschillen tussen leerlingen. Enschede: SLO.
 • Inspectie van het Onderwijs (2008). De staat van het onderwijs. Onderwijsverslag 2006/2007. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.
 • Inspectie van het Onderwijs (2010). De Staat van het Onderwijs. Onderwijsverslag 2008/2009. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.
 • Kluger, A.N., & DeNisi, A. (1996). The effects of feedback interventions on performance: A historical review, a meta-analysis, and a preliminary feedback intervention theory. Psychological Bulletin, 119(2), 254.
 • Ledoux, G., Blok, H., & Boogaard, M. (2009). Opbrengstgericht werken. Over de waarde van meetgestuurd onderwijs. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.
 • Locke, E.A., & G. Latham (2002). Building a Practically Useful Theory of Goal Setting and Task Motivation. The American Psychologist, 57(9), 705-17.
 • Ministerie van Onderwijs (2011). Actieplan Beter presteren. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
 • Onderwijsraad (2011). Naar hogere leerprestaties in het voortgezet onderwijs. Den Haag: Onderwijsraad.
 • Visscher, A. & Ehren, M. (2011). De eenvoud en complexiteit van opbrengstgericht werken. Analyse in opdracht van de kenniskamer van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap. Enschede: Universiteit Twente.