Meer weten?

Meer weten over algemene vaardigheden in het vmbo? Raadpleeg dan eens (één van) de volgende publicaties.

 

Handboek projectonderwijsHulpmiddelen en bronnen voor projectonderwijs in de onderbouw voortgezet onderwijs.
Praktijk in de onderbouw van het vmboHandreikingen voor het ordenen van opdrachten door middel van een 'dashboard'.
Technologie in de onderbouw van het vmboVoorbeelduitwerking van het 'dashboard' voor een praktische en technologische invulling van de onderbouw.
Vmbo Ruimte voor maatwerk!Handreiking voor het benutten van de ruimte voor maatwerk in de bovenbouw van het vmbo.

Rubrics als beoordelingsinstrument voor vaardighedenInformatie over, en voorbeelden van het werken met rubrics in het vmbo.
Vademecum algemene vaardighedenUitwerking van leerlingmateriaal ten aanzien van de vaardigheden presenteren, interviewen en onderzoeken voor het vmbo.