Doelen stellen

Waarom doelen vaststellen?

Doelen stellen is noodzakelijk omdat daarmee duidelijk wordt waar leerlingen naar toe werken. Zo kunt u bewustere keuzes maken in leerinhouden (leerstof) en bijvoorbeeld in wanneer u wel of niet de lesmethode volgt. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen doelen in termen van onderwijsaanbod (welke leerstof moet leerlingen worden aangeboden) en doelen in termen van beheersing door leerlingen (wat moeten leerlingen aan het einde kennen en kunnen). Daarnaast is er een onderscheid tussen:

  • Lesdoelen (uit de methode) van een hoofdstuk, les of enkele lessen;
  • Lange termijn doelen (kerndoelen, tussendoelen en referentieniveaus).

Belangrijk is dat de verschillende lessen die in de loop van de onderbouw worden gegeven, bijdragen aan de lange termijn doelen. Zorg ervoor dat leerlingen op de hoogte zijn van de lesdoelen zodat zij aan de start van een nieuw leerstofonderdeel weten waar zij aan werken.

Hoe stel ik doelen vast?
Lesdoelen kunt u vaststellen aan de hand van de methode. Sommige methoden beschrijven lesdoelen of bieden via inhoudsbeschrijvingen input voor het formuleren ervan. Voor enkele voorbeelddoelen uit methodes of suggesties bij het formuleren van lesdoelen, kunt u instrument 1 en 2 uit onderstaande tabel raadplegen.
U kunt de lesdoelen vergelijken met de kerndoelen, tussendoelen en referentieniveaus. Door deze overkoepelende doelen ontstaat een beeld van waar de leerling naar toewerkt. In de laatste drie instrumenten vindt u de kerndoelen, tussendoelen en referentieniveaus.

1. Formuleren leerdoelenHandreiking voor formuleren van leerdoelen.
2. Doelen in termen van onderwijsaanbod en beheersingsniveauHier vindt u een overzicht waarin voor onderbouwdelen van Stepping Stones 4e editie wordt aangegeven in welke hoofdstukken de verschillende can-do-statements terugkomen.
Hier vindt u een overzicht waarin voor onderbouwdelen van Real Time wordt aangegeven in welke hoofdstukken de verschillende can-do-statements terugkomen
3. KerndoelenKerndoelen beschrijven in termen van onderwijsaanbod wat de leerling in de onderbouw aangeboden moet krijgen (wettelijk verplicht). De link verwijst naar de kerndoelen.
4. TussendoelenTussendoelen beschrijven welke kennis en vaardigheden een leerling nodig heeft om goed voorbereid te zijn op de bovenbouw, of om een vak juist af te sluiten in de onderbouw.
Tussendoelen zijn suggestief en dus niet wettelijk verplicht. De link verwijst naar de tussendoelen.
5. ERKIn het Europees Referentiekader talen is voor de verschillende moderne vreemde talen vastgelegd wat leerlingen moeten kunnen. Het Europees Referentiekader kent zes niveaus: niveau A1, A2, B1, B2, C1, C2.

U kunt het tabblad Doelen stellen uit de Exceltool gebruiken om de doelen vast te leggen.