Meten

Bewustwording en feedback
Maatwerk verliest aan kracht als de leerling zich niet bewust is van een aantal zaken die belangrijk zijn voor het vak en als niet met regelmaat aan hem/haar feedback wordt gegeven.
Geef op basis van de gegevens die u verzamelt, via bijvoorbeeld toetsen en observaties, feedback aan de leerling, zodat hij weet wat goed gaat, wat (nog) niet en hoe hij aan verbeteringen kan werken. Houd daarbij rekening met het niveau waarop de feedback wordt gegeven. Feedback moet de kloof vullen tussen wat de leerling begrijpt en wat hij zou moeten begrijpen. Een effectieve manier van feedback geven is het stellen van vragen. Door vragen te stellen organiseert de leerling zijn kennis en weet de docent preciezer op welk denk- en kennisniveau hij moet aansluiten. Deze techniek blijkt effectiever dan het geven van extra uitleg.

1. Instaptoets bij 'Explora'Voorbeeld van een instaptoets gebaseerd op de methode Explora Bio-Nask, bb voor klas 2. De toets gaat in op kennisvragen en op de beleving van natuurkunde als vak.
2. Antwoorden bij instaptoets 'Explora'Antwoorden van de instaptoets Explora, bb.
3. Leerling indeling na toetsDit voorbeeld laat zien hoe de antwoorden op de instaptoets Explora, bb (zie instrument 1 en 2) hielpen bij de indeling van de leerlingen in een route.
4. Instaptoets vmboInstaptoets voor vmbo voor het hoofdstuk Elektriciteit. Deze instaptoets is methode onafhankelijk.
Met antwoordmodel en norm voor groepsindeling.
5. Instaptoets vmbo en havo/vwoInstaptoets voor havo/vwo verbranden en warmtetransport.
Deze instaptoets is methode onafhankelijk.
6. RTTI-systematiekRTTI is een middel om vier te onderscheiden cognitieve niveaus van leren in kaart te brengen. RTTI maakt onderscheid in vier soorten opdrachten/toetsitems: reproductie (R), toepassen in een bekende situatie (T1), toepassen in een nieuwe situatie (T2), inzicht (I). Hierdoor kan het niveau van de leerling gemeten worden, zowel voor diagnose, keuzes in onderwijsaanbod als indeling van groepen.